شرایط و ظوابط گارانتی

محصولات شرکت شاهین تجارت به مدت 18 ماه در قبال هرگونه خرابی ناشی از ساخت می نمایید.

 

ضمانت نامه گوشی در شرایط زیر از درجه اعتبار ساقط است.

گارانتی شاهین تل مواردی از قبیل آب خوردگی (مایعات) خرابی ناشی از نوسانات الکتریکی و سایر موارد استفاده ناصحیح مشتریان نمیگردد.

نصب هر گونه نرم افزار و برنامه هایی که مورد تایید شرکت نمی باشد.

توجه : صفحه نمایش ، باتری و لوازم جانبی (شارژر ، هندزفری و ... ) شامل گارانتی نمیباشد.

استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش ، شکستگی و رنگ رفتگی شامل گارانتی نمیباشد.

همراه داشتن فاکتور معتبر ممهور به مهر فروشگاه هنگام مراجعه به مراکز خدماتی الزامیست.